JellyPages.com

Friday, 14 December 2012

Latihan Pengukuhan Sains Tahun 2


Latihan pengukuhan Sains Tahun 2      

  Selamat Bercuba!


1. Yang manakah berikut bukan keperluan asas bagi haiwan ?
A. Tempat perlindngan B. Pakaian C. Makanan


2. Apakah yang diperlukan oleh  anjing apabila hujan?
A. Air B. Makanan C. Tempat perlindungan


3. Berapakah jenis keperluan asas bagi haiwan?
A. Tiga B. Empat C. Lima


 4.    Bagaimanakah caranya haiwan  mengelakkan diri daripada serangan musuh?

A.    Mencari tempat perlindungan
B.    Mendapatkan makanan
C.   Bernafas


 5.    Yang manakah haiwan makan tumbuhan sahaja?
A)harimau            B) singa          C) kambing


 6.    Haiwan yang makan haiwan sahaja adalah seperti yang berikut,kecuali
A)   Buaya             B) lembu           C) harimau          

Jawapan :

1.B
2.C
3.A
4.A
5.C
6.B

No comments:

Post a Comment