JellyPages.com

Friday, 14 December 2012

Latihan Pengukuhan Sains Tahun 2


Latihan pengukuhan Sains Tahun 2      

  Selamat Bercuba!


1. Yang manakah berikut bukan keperluan asas bagi haiwan ?
A. Tempat perlindngan B. Pakaian C. Makanan


2. Apakah yang diperlukan oleh  anjing apabila hujan?
A. Air B. Makanan C. Tempat perlindungan


3. Berapakah jenis keperluan asas bagi haiwan?
A. Tiga B. Empat C. Lima


 4.    Bagaimanakah caranya haiwan  mengelakkan diri daripada serangan musuh?

A.    Mencari tempat perlindungan
B.    Mendapatkan makanan
C.   Bernafas


 5.    Yang manakah haiwan makan tumbuhan sahaja?
A)harimau            B) singa          C) kambing


 6.    Haiwan yang makan haiwan sahaja adalah seperti yang berikut,kecuali
A)   Buaya             B) lembu           C) harimau          

Jawapan :

1.B
2.C
3.A
4.A
5.C
6.B

Thursday, 13 December 2012


Exercise


Name  : __________________


Class    :  _________________                                             Date: __________________


Put a tick ( / ) in the table correctly and answer the questions below.

       Animals

External Features      
Goat
Pigeon
Tiger
Crow
Crocodile
Mouse
Feathers


Beak


Claws


Fur


Horns


Wings


Scales


Legs


Tail1.  Which animals have the similar external features?


     ________________________________________________________

2. What are the differences between the tiger and the crocodile?


     ____________________________________________

Thursday, 6 December 2012

Aktiviti Pembelajaran Pemulihan AKTIVITI MAIN SAMBIL BELAJAR KELAS PEMULIHAN

Aktiviti membuka dan menamakan kad gambar
Aktiviti mencantum dan menamakan kad gambar
Aktiviti mencantum suku kata


Friday, 30 November 2012

Animals

Animals can be grouped according to external features .

An owl has:

*    two eyes

  two small ears

*   a  beak

*   wings

*   feathers on its body

*   two legs

*   a tail


A monkey has:

*    two eyes

*   two ears
  
*   a mouth

*   a tail

*   two hands

*   two legs

*   fur on its body

We know that an owl and a monkey have some parts that are the same.  They both have eyes, ears and tail.